Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε καλλιέργεια ρυζιού για την ικανοποίηση της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής ποταμού

Οι εκβολές των ποταμών είναι περιοχές οικολογικά σημαντικές, καθώς φιλοξενούν πολύτιμη χλωρίδα και πανίδα. Όμως, οι αυξανόμενες απολήψεις νερού από τις υδρολογικές λεκάνες ποταμών για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργία, βιομηχανία κ.λπ.) οδηγούν αναπόφευκτα σε μείωση της διαθέσιμης ποσότητας νερού που καταλήγει στο Δέλτα των ποταμών με αποτέλεσμα την αλλοίωση ή και την καταστροφή των οικοσυστημάτων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που δέχονται τα υδατικά σώματα, κρίνεται αναγκαία η ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης στις εκβολές των ποταμών.

Η αρδευόμενη γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στη χώρα μας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση της ροής στην εκβολή του ποταμού Αξιού, η οποία σε μεγάλο βαθμό προκαλείται από τη χρήση του νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Μία από τις καλλιέργειες που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για την πλήρη ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της απόδοσής της, είναι το ρύζι, το οποίο στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης αρδεύεται με περίπου 2-3 χιλ. κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα.

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι από τα νερά του ποταμού Αξιού αρδεύονται αρκετές χιλιάδες στρέμματα ρυζιού, γίνεται άμεσα αντιληπτή η σπουδαιότητα της εξοικονόμησης αρδευτικού νερού στην καλλιέργεια ρυζιού και οι ωφέλειες που απορρέουν μέσω της εξασφάλισης επιπλέον ποσοτήτων νερού για την ικανοποίηση της ελάχιστης περιβαλλοντικής ροής στην εκβολή του ποταμού, ιδιαίτερα σε μια προστατευόμενη περιοχή όπως είναι το Δέλτα του Αξιού.

 Η αναγκαιότητα εύρεσης λύσης για την μείωση του νερού γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω της αναμενόμενης αύξησης της θερμοκρασίας τις επόμενες δεκαετίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν προβλέπεται ότι θα πιέσουν ακόμη περισσότερο τα ήδη περιβαλλοντικά υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, καθώς θα αυξηθεί η εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση οι αρδευτικές τους ανάγκες.

Νέα

Ricenviflow: πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική ημερίδα στον Άγιο Αθανάσιο

Ricenviflow: πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική ημερίδα στον Άγιο Αθανάσιο

Με επιτυχία στέφθηκε η 1η Ημερίδα του έργου RicEnviFlow, με τίτλο «Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε καλλιέργεια ρυζιού για την ικανοποίηση της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής ποταμού - Αποτελέσματα 1ου έτους», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 στο...

Πρώτη συγκομιδή

Πρώτη συγκομιδή

Έγινε η πρώτη συγκομιδή στον πειραματικό αγρό! Περί τα τέλη Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκομιδή στον πειραματικό αγρό που συμμετέχει στο πρόγραμμα RicenviFlow, ο οποίος βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο. Ο πειραματικός αγρός χωρίστηκε σε τρία τμήματα, όπου...

Δειγματοληψία εδάφους

Δειγματοληψία εδάφους

Δειγματοληψία εδάφους στον πιλοτικό αγρό του έργου «RicEnviFlow» Μία από τις πρώτες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «RicEnviFlow» ήταν η πραγματοποίηση δειγματοληψιών εδάφους στον πειραματικό αγρό, στον Άγιο Αθανάσιο, το Μάρτιο του 2023. Οι...

Αξιός ποταμός: ένας πολύτιμος υγρότοπος

Ο Αξιός, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός που διασχίζει την Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων, με μήκος 380 χλμ., από τα οποία τα 76 χλμ. βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος.

Αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού και μαζί με τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τις εκβολές των ποταμών Γαλλικός, Λουδίας και Αλιάκμονας, καθώς και τη Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, συγκροτούν ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης, το οποίο προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους. Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Natura 2000.

 

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, στα παραποτάμια δάση και τις νησίδες του Αξιού συγκεντρώνονται για να αναπαραχθούν χιλιάδες ζευγάρια ερωδιών: λευκοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, χουλιαρομύτες και αργυροτσικνιάδες, σχηματίζοντας μαζί με χαλκόκοτες, λαγγόνες και κορμοράνους μια από τις μεγαλύτερες μεικτές αποικίες πουλιών στην Ελλάδα.

Οι ρυζοκαλλιέργειες έχουν ουσιαστική σημασία για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας της περιοχής, και κυρίως των ερωδιών, αφού τα πλημμυρισμένα ρυζοχώραφα αποτελούν το κύριο πεδίο διατροφής τους κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.axiosdelta.gr.

Συνδεθείτε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο