Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου σχεδίου δράσεις είναι: 

  • Εξοικονόμηση νερού για την ικανοποίηση της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής του ποταμού Αξιού, μέσω της μείωσης του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στις ρυζοκαλλιέργειες της περιοχής.
  • Προστασία του γεωργικού εισοδήματος μέσω της βελτίωσης της γνώσης σχετικά με τις αποδόσεις της ρυζοκαλλιέργειας σε διαφορετικές υδατικές συνθήκες.
  • Επίδειξη στους καλλιεργητές ρυζιού των εναλλακτικών πρακτικών άρδευσης με διατήρηση της υγρασίας του χωραφιού σε συνθήκες κορεσμού και αποφυγή πλήρους κατάκλυσης του χωραφιού καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
  • Προώθηση κουλτούρας εξοικονόμησης αρδευτικού νερού σε ρυζοκαλλιέργειες προς την τοπική κοινωνία των παραγωγών στη λεκάνη του ποταμού Αξιού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο