Εταίροι

RicEnviFlow – Κωδικός Πράξης : Μ16ΣΥΝ2–00351

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει ως αποστολή την υποστήριξη της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των στόχων του, υλοποιεί ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προστασίας διαχείρισης υδατικών πόρων, διαχείρισης αρδευτικού νερού και διαχείρισης-βελτίωσης αρδευόμενων εδαφών.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΑΣΘ)
Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΕΑΣΘ Α.Ε. είναι μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς του νομού Θεσσαλονίκης. Διαδίδει τον θεσμό του Συνεταιρισμού στον αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειάς της, φροντίζει για την μελέτη και διερεύνηση συνεταιριστικών και αγροτικών θεμάτων και ενημερώνει τα μέλη της και της αρμόδιες αρχές, φροντίζοντας για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως στους αγρότες.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών εξυπηρετώντας περί τους 26.000 αγρότες, ενώ ταυτόχρονα έχει σπουδαία παρουσία στην εμπορία αγροτικών προϊόντων και αγροεφοδίων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Αθανασίου στοχεύει στη βελτίωση και προώθηση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, καθώς και στη γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.
Προασπίζει τα συμφέροντα των παραγωγών-μελών του, και προωθεί με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα τους, όπως το καλαμπόκι, το ρύζι και το σιτάρι, παρέχοντας εφόδια και εξοπλισμό απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γεωργικά εργαλεία κ.λπ.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Η παραγωγός, Παπαγιάννη Άννα, δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην καλλιέργεια ρυζιού τα τελευταία έξι χρόνια.

ECOROUTES
H ECOROUTES είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που έχει ως καταστατικούς σκοπούς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την προστασία των οικοσυστημάτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης παραγωγής απορριμμάτων.

Με έδρα το Δήμο Δέλτα, υλοποιεί δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Περιηγήσεις στη φύση και τον πολιτισμό
– Περιβαλλοντική εκπαίδευση
– Διοργάνωση εκδηλώσεων / δράσεων
– Πραγματοποίηση σεμιναρίων
– Παροχή τεχνικών συμβουλών

Μετάβαση στο περιεχόμενο