Έγινε η πρώτη συγκομιδή στον πειραματικό αγρό!

Περί τα τέλη Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκομιδή στον πειραματικό αγρό που συμμετέχει στο πρόγραμμα RicenviFlow, ο οποίος βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο.

Ο πειραματικός αγρός χωρίστηκε σε τρία τμήματα, όπου χορηγήθηκαν διαφορετικές ποσότητες αρδευτικού νερού: στο ένα τμήμα η ποσότητα που χρησιμοποιείται συνήθως στις ρυζοκαλλιέργειες της περιοχής και στα άλλα δύο τμήματα χορηγήθηκαν μειωμένες ποσότητες. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η ποιοτική και ποσοτική μεταβολή της παραγωγής, στα τρεις πειραματικές διατάξεις του αγρού.

Τα αποτελέσματα από την πρώτη συγκομιδή είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς η παραγωγή ήταν πάνω από 1.000 κιλά!

Μετάβαση στο περιεχόμενο